Various – Ethiopian Soul And Groove - Ethiopian Urban Modern Music Vol. 1 (Vinyl LP)

Heavenly Sweetness

£14.99 

This product is currently sold out.

Various – Ethiopian Soul And Groove - Ethiopian Urban Modern Music Vol. 1 Vinyl LP

Label: Heavenly Sweetness

Cat No: HS094VL

CLICK TRACK TO LISTEN 

A1 –Wallias Band - Muziqawi Silt 3:44
A2 –Alèmayèhu Eshèté And Hirut Bèqèlé - Tèmèlès 3:19
A3 –Samuel Bèlay - Aynotchesh Yerèfu 3:08
A4 –Ayalèw Mèsfin - Hasabé 3:57
A5 –Seyoum Gèbrèyès And Wallias Band - Muziqa Muziqa 3:41
B1 –Gétatchèw Mèkurya - Yègènèt Muziqa 4:30
B2 –Mahmoud Ahmed - Kulun: Mankwalèsh 5:58
B3 –Tamrat Fèrèndji - Antchin Yagègnulet 4:03
B4 –Assèlèfètch Ashinè And Géténèsh Kebrèt - Amlak Abét Abét 4:40

Similar Products